Çocuk cerrahlarının uğraştığı belli başlı hastalıklar; doğumsal ve edinsel olmak üzere iki grup halinde özetlenebilir.

Doğumsal Hastalıklar

Annenin çocuğa gebe olduğu dönemde başlayan bu hastalıklar; baş, boyun, göğüs, karın, anüs (makat), kasık ve genital bölgelerden köken almış olabilir. Bu grupta yer alan belli başlı hastalıklar aşağıda sıralanmıştır.

  • * Akciğer bozuklukları (Lober Amfizem, )
  • * Yemek borusunun doğuştan tıkalı olması ya da yokluğu (Özofagus Atrezisi)
  • * Karın ve göğüs boşluğunu ayıran zarın delik olması (Diyafragma Fıtığı)
  • * Bağırsakların belli bir bölümünün tıkalı olması (İntestinal Atrezi)
  • * Karın ön duvarının açık olması ve karın içi organlarının buradan dışarı çıkması (Omfalosel, Gastroşizis)
  • * Göbek fıtığı (Umbilikal Herni)
  • * Dışkı yapılan yerin kapalı olması (Anal Atrezi)
  • * Safra yollarının yokluğu (Biliyer Atrezi)
  • * Üst idrar yollarındaki darlıklara bağlı böbrek genişlemeleri (Hidronefroz)
  • * Alt idrar yolundaki darlıklar (Posterior Üretral Valf)
  • * İdrar deliğinin açılma yeri ile ilgili bozukluklar (Hipospadias, Epispadias)
  • * Testisin yerinde olmayışı (İnmemiş Testis)
  • * Cinsiyet gelişim bozuklukları
  • * Kist ve tümörler
  • * Kan ve lenf damarlarından gelişen tümörleri (Hemanjiom ve Lenfanjiom)

Edinsel Hastalıklar

Doğum sırasında var olmayıp, erişkinliğe doğru devam eden süreçte çevresel etkenlere veya gelişimsel bozukluklara bağlı olarak sonradan ortaya çıkan bu hastalıkları birkaç alt grupta sınıflandırmak mümkündür. Bu hastalıklar; baş, boyun, göğüs, karın, anüs (makat), kasık ve genital bölgelerden köken alabilirler.

  • *  Kazalar: Solunum, sindirim ve boşaltım/üreme sistemlerini oluşturan tüm organ ve dokuları (akciğer, mide, bağırsaklar, karaciğer, dalak, pankreas, böbrek, idrar torbası, idrar yolları, vb) ilgilendiren yaralanmalar bu grupta yer alır. Ayrıca, yabancı cisimlerin hava yollarına kaçması, yutulması ve sindirim kanalına geçmesi de söz konusu olabilir.
  • *  Tümörler:  Solunum, sindirim, endokrin ve boşaltım/üreme sistemlerini oluşturan tüm organ ve dokulardan (akciğer, mide, bağırsaklar, karaciğer, dalak, tiroid bezi, pankreas, böbreküstü bezi, böbrek, idrar torbası, idrar yolları, yumurtalıklar, vb) köken alan iyi ya da kötü huylu tümörleri içerir. Bunların bazıları doğumsal kökenli de olabilir.
  • *  Enfeksiyöz (Yangısal) Durumlar: Solunum, sindirim ve boşaltım/üreme sistemlerini oluşturan tüm organ ve dokuları (akciğer, mide, bağırsaklar, karaciğer, dalak, pankreas, böbrek, idrar torbası, idrar yolları, vb)ilgilendiren enfeksiyöz durumlar bu grupta yer alır. Bunlar arasında sık görülenler; akciğer zarı enfeksiyonu (Ampiyem) apendiks enfeksiyonu (Apendisit), safra kesesi enfeksiyonu (Kolesistit), pankreas enfeiyonu (Pankreatit) ve deride görülen enfeksiyon ve apselerdir.
  • *  Diğer (Gelişimsel) Hastalıklar: Baş-boyun bölgesindeki lenf bezlerinin enfeksiyonu (apse), yumuşak doku tümörleri ve tiroid bezi nodülleri çocuk cerrahisi tarafından değerlendirilmesi gereken hastalıklar arasında yer almaktadır. Ayrıca, kasık fıtığı (inguinal herni), erkek çocuklarda, yumurtalık kordonun kisti ve yumurtalık etrafında sıvı birikimi (hidrosel) de söz konusu olabilmektedir.

ÇOCUK ÜROLOJİSİ

Çocuk Ürolojisi, bireyin anne karnından başlayıp ergenlik sonuna kadar devam eden yaşam sürecinde görülen ve boşaltım/üreme sistemini (genitoüriner sistemi) etkileyen hastalıkların önlenmesi, tanısı ve tedavisi ile uğraşan bir tıp uzmanlık dalıdır. Bu hastalıklar, anne çocuğa hamileyken başlayabildiği gibi, diğer bir deyişle doğumsal olabildiği gibi çevresel/gelişimsel etkenlere bağlı olarak sonradan da ortaya çıkabilir yani edinsel de olabilir.

Çocuk Ürolojisini İlgilendiren Hastalıklar

  • * Böbrek Hastalıkları
  • * Üst idrar yollarındaki darlıklara bağlı böbrek genişlemeleri (Hidronefroz)
  • * Böbrek taşları
  • * Kist ve tümörler
  • * İdrar Yolu ve İdrar Torbası Hastalıkları
  • * Böbreğe idrar kaçması (Vezikoüreteral Reflü)
  • * İdrar kanalında darlık (Üreterovezikal Darlık)
  • * Alt idrar yolundaki darlıklar (Posterior Üretral Valf),
  • * İşeme bozuklukları (Disfonksiyonel İşeme)
  • * Penis Hastalıkları
  • * İdrar deliğinin açılma yeri ile ilgili bozukluklar (Hipospadias, Epispadias),
  • * Sünnet derisi hastalıkları (Fimozis, Parafimozis, Balanit)
  • * Testis Hastalıkları
  • * Testisin yerinde olmayışı (İnmemiş Testis),
  • * Cinsiyet gelişim bozuklukları.

ÇOCUK CERRAHİSİ VE ÇOCUK ÜROLOJİSİNDE SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR

Çocuklarda cerrahi değerlendirme/ tedavi gerektirebilecek belli başlı hastalıklar aşağıda görülme bölgeleri göz önüne alınarak sıralanmıştır. Bunların dışında, birden fazla bölgeyi ya da doku ve organı içeren bazı karmaşık hastalıkların bulunduğu da unutulmamalıdır.

  • Baş-Boyun Bölgesi
   • * Kistik lenfanjiom
   • * Tortikollis
   • * Tiroid bezi nodülleri
   • * Lenf bezi büyümeleri
  • Göğüs Bölgesi
   • * Yemek borusu darlığı/yokluğu
   • * Soluk borusu hastalıkları
   • * Akciğer zarı enfeksiyonları
   • * Akciğer kistleri/tümörleri
  • Karın Bölgesi
   • * Göbek fıtığı
   • * Kasık fıtığı
   • * Mide kistleri/tümörleri
   • * Bağırsak tıkanıkları (nekrotizan enterokolit, intestinal atreziler, invajinasyon, Hirschsprung hastalığı, vb)
   • * Bağırsak kistleri/tümörleri
   • * Apendisit
   • * Karaciğer kistleri/tümörleri
   • * Safra kesesi hastalıkları (enfeksiyon, taş)
   • * Safra kanalı tıkanıklıkları
   • * Pankreas kistleri/tümörleri
   • * Dalak kistleri/tümörleri
   • * Böbrek hastalıkları (Hidronefroz)
   • * Mesaneden böbreklere idrar kaçağı (vezikoüreteral reflü)
   • * İdrar yolu darlıkları (üreterovezikal bileşke darlığı, üreteropelvik bileşke darlığı)
   • * Böbrek kistleri/tümörleri
   • * Yumurtalık kistler/tümörleri
  • Genital Bölge
   • * Testis hastalıkları (hidrosel, varikosel, inmemiş testis, tümörler)
   • * İdrar deliğinin yeri ile ilgili hastalıklar (darlık, hipospadias, epispadias)
   • * Vajina hastalıkları
   • * Cinsiyet gelişim bozuklukları
  • Dışkılama Bölgesi
   • * Anal/Perianal fissür
   • * Anal/Perianal fistül
   • * Anüs darlığı
   • * Anüsün kapalı olması (anal atrezi)

© 2014 Ansat. Tüm Hakları Saklıdır.                                                                                                                                                                                                    Web Tasarım ve Programlama TM