Antalya’da sağlık kurumlarında aldığınız tedavi hakkında görüşlerinizi, önerileriniz bize yazabilirsiniz.

  İsim (gerekli)

  E-posta (gerekli)

  Konu

  İleti

  Hasta ve Yakınlarının Hakları

  • Sağlık kuruluna  başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.
  • Hastalar sağlık kurulu;unun  sunduğu tanı ve tedavi imkânları ve bu hizmetlere nasıl ulaşılacağı konusunda bilgilenme hakkına sahiptir.
  • Hastalar kendileri veya yasal temsilcileri kanalı ile önerilen tıbbı girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini, tedavisiz kalmanın sonucunu ve gelişecek süreci içerecek şekilde sağlık durumları konusunda anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir.
  • Hastalar talebini yazılı olarak bildirdikleri takdirde tüm tıbbı kayıt işlemlerinin yazılı bir kopyasını alma hakları vardır.
  • Hastalar bilgilendirme ve onayı tıbbı ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, ölüm riski,  rehabilitasyon ile ilgili problemler, başarı şansı gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme hakkına sahiptir. Hastamız bu hakkı kullandığı taktide yapılacak işlemlere onay verdiğini kabul etmiş sayılır.
  • Hastalar ağrının doğru değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda bilgi alma hakkına sahiptir.
  • Hastalar ve ailelerinin organ ve diğer dokuları bağışlamayı nasıl seçecekleri konusunda bilgi alma hakları vardır.
  • Hastalar, sağlık kuruluşunda yürütülen klinik araştırma ve deneylere nasıl katılabilecekleri konusunda haberdar edilme, katılmayı kabul eden hastalarımızın da nasıl korunakları konusunda kendilerinin ve ailelerinin bilgi alma hakkı vardır.
  • Hastalar sağlık kuruluşunun  misyonu hakkında açıkça bilgi alma hakkına sahiptir.
  • Hastalar kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve unvanlarını bilme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.
  • Hastalar tabii olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.
  • Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir.
  • Hastaların tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır.
  • Sağlık kuruluşuna başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, tıbbı durumu, ve kişiye özel tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur. Hastaya ait bu bilgiler hastanın açık izni veya mahkemenin kesin isteği üzerine açıklanabilir.
  • Hastalar her zaman ve her türlü koşulda kişisel itibarları korunarak saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.
  • Hastanın kendi talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde, farklı branştan bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakkı vardır.
  • Hasta tedavisi ile ilgilenen hekim dışında aynı branşta görev yapan bir başka hekimden sağlık durumu hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.
  • Hastalar dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.
  • Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler  sağlık kurumunca  alınır.
  • Sağlık kurumu  çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılar ( yalnız, bakıma muhtaç, refakatçisi olmayan ) için uygun koruma önlemleri alınmıştır.
  • Hastalar    sağlık kurumu      tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.
  • Hasta ve hasta ailesi hasta haklarının ihlali halinde sağlık kurumunda     şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.
  • Hastalar kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.
  • Hastalarımız tedavi öncesinde, tedavi hizmet bedellerini öğrenme ve daha sonra aldıkları hizmet karşılığında ödediği bedellerin açık ve detaylı faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.

  TC Sağlık Bakanlığı’nın tedavi hizmeti alan hastaların sahip olduğu haklarını içeren ilgili yönetmeliğinden derlenmiştir. Daha fazla bilgi için;  www.sbu.saglik.gov.tr/hastahaklari

  © 2014 Ansat. Tüm Hakları Saklıdır.                                                                                                                                                                                                    Web Tasarım ve Programlama TM