Turizmin  Türkiye’de en populer destinasyonu olan Antalya’da  bölgemiz ekonomisinin  geleneksel turizmin yanında  Sağlık turizminden de pay almasını sağlayacak  altyapı  yatırımı ve  bilinçlenme yönünde son yıllarda büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Ancak her sektörde olduğu gibi Sağlık Turizmi de multi disipliner bir sektördür ve gelişmesi ve büyümesi için tek bir bileşen ve reçete yoktur. Sektörü oluşturan   tesislerin kalitesi,    yetişmiş hekim kadrosu ve sağlık personeli , yabancı hastanın görmek istediği  her safhada  uluslararası standarta sağlık  hizmetinin yanında   potansiyel pazarlarda tanınır olmak ,  bunları sağlamak için de sektörde rol alacak  kamudan ve özel sektörden her paydanın  bilinçlendirilmesi  ve  verimli bir eşgüdüm  içinde  organize olmasını sağlamak için çalışma yapmak  gerekir.

Bu bilinç ile ANSAT  Antalya Sağlık Turizmi Derneği Antalya’da  Sağlık Turizm’ine  ilgi duyan   birçok kesimin teşviği ve desteği  ile 06 Kasım 2012 tarihinde   bir avuç gönüllü tarafından kuruldu. Bu anlamda ANSAT Antalya Sağlık Turizmi Derneği Sağlık  Turizmi alanında sektörün gelişimine katkı sağlama misyonunu üslenerek  çalısmalar yapmak üzere  Antalya ili düzeyinde kurulmuş ilk Sivil Toplum Kurulusudur.  Her çevreden katılımlar ile  Derneğimizin önemli bir  misyonu  üstleneceğine ve sektör yararına  önemli  faydalar sağlayacağına  inanıyoruz.

Amacımız   Antalya Bölgemize daha fazla  yabancı hastanın gelmesini sağlamak,  yüksek standartta – özellikle yabancı-sağlık yatırımı  çekmek, bu yolla Antalya’yı sağlıkta bir cazibe ve moda bölgesi haline getirmek  suretiyle bölgemiz ekonomisine katkı sağlamaktır.

© 2014 Ansat. Tüm Hakları Saklıdır.                                                                                                                                                                                                    Web Tasarım ve Programlama TM